Tsugaru-Shinjō Station (津軽新城駅(つがるしんじょう))

Photographer: Kinjiro, License: CC0 1.0 Universell (CC0 1.0)

Tsugaru-Shinjō Station (津軽新城駅(つがるしんじょう))